شروع به کار اینفوسرت

شروع به کار اینفوسرت

شروع به کار اینفوسرت

وب سایت اینفوسرت ، برای تسهیل در صدور گواهینامه در موسسات ، همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها ، کارگاه های علمی و دوره های آموزشی کشور ایجاد شده است .
ما سعی بر این داریم که ضمن ساماندهی گواهینامه های مختلف صادره امکان احراز اصالت گواهینامه های فوق برای صادر کننده و دریافت کننده را فراهم کنیم

.

نظرات

دیدگاهی بنویسید